Får store problemer når fly og helikopter står, i verste fall må akutte tilfeller håndteres lokalt

Beredskapen i fylket rammes kraftig når luftbårne ambulansetjenester slås ut. Akutte tilfeller må i verste fall håndteres lokalt når veien inn til sykehus i tillegg er stengt.

Situasjoner der fly og helikoptre må holdes på bakken grunnet for eksempel ekstremvær, askeskyer eller alvorlige tekniske svikter skjer med uforutsigbare mellomrom. Uten luftbåren ambulansetrafikk blir sikkerhets- og beredskapssituasjonen for store deler av befolkningen i Vest-Finnmark og Nord-Troms svært sårbar, ikke minst vinterstid der også veiene er stengt.  Foto: BSAA / NTB scanpix

nyheter

Gjennom vinteren har E6 vært stengt eller kolonnekjørt en rekke ganger. Totalt for Sennaland er det snakk om 20 stenginger og 30 kolonnekjøringer siden månedsskiftet november/desember. Rv94 inn til Hammerfest har 14 stenginger og 3 kolonnekjøringer (se egne saker på de foregående sidene).