Planutvalget ja til ny bydel:

– Start og målgang inne i «nye sentrum» med masse tilskuere og TV-produksjon

Planutvalget ga enstemmig grønt lys for å utvikle ny bydel.

Daglig leder i Alta Sentrumsutvikling, Harald Karlstrøm, skuer ut mot det som i arealplanen benevnes som Prestegårdsjordet, egentlig tre ulike eiendommer med ulik status i arealplanen. Prestekragen er allerede detaljplanlag og klar for utbygging. Selve Prestegårdsjordet som ligger inne mellom Prestekragen og Heitmannskogen er båndlagt for utbygging til 2025.   Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Et enstemmig planutvalg åpnet for endringer i arealplanen som gjør det mulig å utvikle den nordligste delen av Prestegårdsjord-området opp mot E6. Det gleder selskapet Alta Sentrumsutvikling (ASU) som eier området.