– Misnøye med svekket tilbud til turistfiskere

Kommunestyret i Loppa med høring om regelendring for fisketurisme.
nyheter

Ifølge dagens regelverk kan turister som er med registrerte turistfiskebåter ta med seg 20 kilo fisk ut av landet, i hovedsak fiskefileter. Forslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet er å endre dette til å gjelde 20 kilo hodekappet fisk.

– Det er stor misnøye i fiskeribedriftene i Loppa som får et svekket tilbud til sine gjester, mener Høyres Ståle Sæther.

Loppa har bygd opp en betydelig fisketuristnæring, Sæther mener derfor det er helt på sin plass at kommunestyret kommer med en uttalelse om forslaget.

– Loppa har vært en omstillingskommune og fisketurisme et satsingsområde, sier Sæther.

Sikrer lokale arbeidsplasser

Han mener fisketurismen har mye å si for omsetningen som igjen sikrer lokale arbeidsplasser og servicefunksjoner.

I uttalelsen viser Loppa kommune til en betydelig økning i antall gjestedøgn i kommunen i forbindelse med fisketurismen.

– Ved inngangen på programmet var det 2 bedrifter med ca. 30 senger og en sesong på ca. 2 måneder. I 2009 var det 3 bedrifter og antallet senger var økt til 46. Sesongen var blitt 3 måneder og det var ca. 3 500 gjestedøgn på bedriftene. Ved utgangen av programmet var det 5 bedrifter som drev med fisketurisme. Antallet senger var økt til 152 og sesongen hadde økt til over 5 måneder. Det var 16020 overnattinger i 2012.

Sæter viser til at lønnsomheten i bedriftene har bedret seg og fisketurismen har gitt ringvirkninger i de områdene der bedriftene er lokaliserte.

– Sesongen 2019 var på 6 måneder og antallet gjestedøgn fordelt på 8 bedrifter var ca 30000. Fisketuristnæringen er blitt hjørnestensbedrifter i flere bygder i Loppa kommune.

Skeptisk

Loppa kommune er derfor svært skeptisk til forslaget om å endre utførselskvoten på fisk.

I uttalelsen kan vi lese at man har et klart inntrykk av at fisketuristene som besøker anleggene i Loppa kommer for å oppleve den storslåtte natur, gjestfriheten, havet og den rike fiskebestanden vi har i vårt område.

Kommunestyret mener forslaget vil være direkte ødeleggende for bedriftene som har investert og bygget opp kundegrunnlaget over de siste årene men også for lokalbefolkningen og kommunen som også vil bli lidende ved en større nedgang av fisketurismen.

– Fisketuristnæringen er et satsingsområde for Loppa kommune og næringen bidrar sterkt til at Loppa kommune har et velfungerende samferdselstilbud og annen viktig infrastruktur i kommunen.