– De fleste motiveres av å kunne hjelpe andre og bidra i samfunnet

Alta Sjøredningskorps trenger flere medlemmer som kan være med på å redde liv, berge verdier og forebygge på sjøen.

RS «Vekteren» er operativ hver dag hele året.  Foto: Privat

Fungerende leder i Alta Sjøredningskorps Tor Arne Wilhelmsen ønsker seg flere medlemmer.  Foto: Privat

nyheter

De arrangerte denne uka et møte for de som ønsker å bli frivillige på redningsskøyta RS Vekteren i Alta. Det var ikke så mange som tok oppfordringen i det dårlige været. Korpset har fått inn noen kandidater, men trenger flere.

– Vi er i dag 14 stykker som er operative som mannskap på båten. Vi burde være 25, sier fungerende leder for Alta Sjøredningskorps, Tor Arne Wilhelmsen.

– Det er en givende hobby, som tar litt tid.

Operativ 24/7

RS Vekteren bemannes i dag med fire vaktlag med minst tre personer på hvert lag. Det vil si at hvert vaktlag har vakt hver fjerde uke. Hvert lag har båtfører, bestmann og matros. Målsettinga er at RS Vekteren skal være døgnkontinuerlig operativ hver dag hele året.

– Det har hent at vi har vært nødt til å melde oss ut av tjeneste fordi vi har manglet folk, sier han.

Wilhelmsen forklarer at Alta Sjøredningskorps fungerer på samme måte som lokallaget til Røde Kors.

– Vi bør ha to båtførere på hvert vaktlag. Hvis det er en som ikke kan møte, vil vi fortsatt være operativ. Det er i perioder belastende på folk når vi er så få. Det er lettere om vi er flere i hver stilling, forklarer Wilhelmsen.

Frivillig

Wilhelmsen forklarer at RS Vekteren er frivillig bemannet. Det fins også redningsskøyter som har fast bemanning, den nærmeste som er fast bemannet ligger i Sørvær.

– Den er et stykke unna om det skulle skje noe, sier han.

Som frivillig begynner man som aspirant. I dag har Alta Sjøredningskorps seks aspiranter som de håper å få oppgradert i løpet av de neste månedene.

– Aspiranter regnes ikke som mannskap, men de er med og gjør en jobb når vi er ute på oppdrag og er med på øvelsene i regi av korpset, sier Wilhelmsen.

I følge RSs nettsider er det noen påkrevde egenskaper for de som ønsker å være frivillig på redningsskøyta. Du må være mellom 18 og 57 år og ha godt fargesyn. Du må også ha plettfri vandel og en normal god fysikk (BMI < 33)

Som ny operativ frivillig i RS er det ønskelig at du har noe erfaring fra båtlivet.

– Det stilles riktig nok en del ekstra krav til å bli mannskap på redningsskøytene, men vi legger til rette slik at du får den nødvendige opplæringen og treningen utover basisferdighetene, skriver RS.

Øvelser

Alta Sjøredningskorps kjører øvelser for sine medlemmer med jevne mellomrom. Med ujevne mellomrom holdes det også øvelser i samarbeid med politi, brann og andre redningsstyrker. I tillegg blir det holdt medlemsmøter og hvert vaktlag har egne øvelser.

– Hyppigheten på øvelsene varierer, men man må være innstilt på at det tar mye tid, sier han.

Velvillige arbeidsgivere

Med døgnkontinuerlig vakt hender det at medlemmene må rykke ut i arbeidstiden. Ulykker og andre hendelser skjer ikke bare etter arbeidstid. Redningsselskapet kan imidlertid ikke dekke lønn for de medlemmene som rykker ut i arbeidstiden.

– Mange arbeidsgivere er veldig velvillige når det skjer en ulykke og står om liv og helse. Likevel er det en del som likevel kan være forhindret fra å rykke ut. Folk i omsorgsyrker kan for eksempel ikke rykke ut på dagtid, sier Wilhelmsen.

Samfunnsnyttig

Alta Sjøredningskorps har i snitt 22 utrykninger i året. I tillegg kommer omlag 16 spesialoppdrag.

– Det er ikke mye i forhold til resten av landet. Mange av oppdragene dreier seg om slep, folk som får problemer, og må slepes inn. Spesialoppdragene kan for eksempel være å frakte politi, Røde Kors eller brannmannskaper til en hendelse, forklarer Wilhelmsen.

Han understreker at politiet driver men noen form for kontrollvirksomhet fra redningsskjøyta.

Redningsskøyta kan også ta oppdrag for helse. Når ambulansene blir hindret av vær og vind, kan ofte redningsskøyta gå.

– Står det om liv og helse, kan vi trå til, sier Wilhemlsen

– Som frivillig i Alta Sjøredningskorps gjør du en viktig jobb, og medlemmene får med seg mye lærdom som kan være nyttig for samfunnet. Du får blant annet opplæring i egensikkerhet, sjømannskap, søk og redning, sier Wilhelmsen.

– De fleste motiveres av å kunne hjelpe andre og bidra i samfunnet.