Barnehager får plikt til å kartlegge barns kunnskaper i norsk

Fra 2021 blir alle barnehager pålagt å kartlegge norskkunnskapene til barna. I dag gjøres dette bare i en av tre barnehager.

Kommunen vil få ansvar for at det settes inn tiltak for de barna som trenger ekstra språkstøtte  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

nyheter

– Vi vet at det hver høst er seksåringer som starter på skolen uten å kunne snakke og forstå norsk godt nok. For disse barna blir skolestarten ekstra tøff, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) i en pressemelding.

– Derfor vil vi innføre en plikt for kommunene til å vurdere norskkunnskapene til alle barn før skolestart, sier hun.

Plikten skal gjelde fra høsten 2021, og tiltaket er en oppfølging av Granavolden-plattformen.