– Vi har fått innblikk i en stor svart økonomi som rammer de som driver lovlig

Kongekrabbesaken har vokst og krever store ressurser av Politiet i Finnmark.

Politiinspektør Morten Daae og politimester Ellen Katrine Hætta.  Foto: Hanne Larsen

nyheter

Ifølge politiinspektør Morten Daae går det litt opp og ned med antall miljøkriminalitetssaker i Finnmark. I 2019 var det 184 registrerte saker. Ferdsel i utmark, 32 prosent, utgjør den største andelen av slike saker. Under det politiet kaller for «inn og utførsel» havner sakene som omhandler ulovlig utførsel av fisk, dette utgjør 14 prosent av miljøkriminalitetssakene, mens fiskeri er nest største post med 29 prosent.