Søker deltakere til allergistudier: – Det kan se ut til at denne allergien er mest utbredt i Troms og Finnmark

Skal finne ut om bjørkerustsopp kan være kilde til allergiplager om høsten.

Martin Sørensen skal forske på om bjørkerustsopp kan være årsak til allergiplager på høsten.  Foto: Per-Christian Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge

nyheter

Selv om det ikke er mye allergiplager på denne tiden av året, må forskere rekruttere deltakere til den planlagte studien i god tid før sommeren.

– Det kan se ut til at denne allergien er mest utbredt i Troms og Finnmark. Det er en av våre pasienter som har satt oss på ideen basert på sine egne plager, sier Martin Sørensen.

Sørensen er barnelege, allergispesialist og forsker ved UNN og jobber ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO). Til sommeren skal han i gang med et forskningsprosjekt som har potensiale til å påvise en helt ny type allergi, som aldri har vært beskrevet tidligere.

Bjørkerustsopp

Dette er en sopptype som vokser på undersiden av bjørkeløvet fra august til oktober og som sprer seg i store mengder. Bjørkerustsopp er det gule støvet som kan legge seg på vannoverflater på høsten, eller som sprer seg i luften og kan farge panseret på bilen din gult.

– Vår pasient ble svært plaget med allergi og det gir seg ikke før frosten kommer og spredningen stopper, sier Sørensen.

Sørensen har vært i kontakt med NTNU som er de som undersøker pollenfellene som er satt opp rundt omkring i landet i forbindelse med pollenvarsel.

– Jeg spurte om de i tillegg til pollen også kunne se om det var bjørkerustsopp i luften. Det hadde de faktisk gjort i mange år, men det var ingen som var interessert i opplysningene. Målingene viste at det er stor spredning av sporer fra bjørkerustsopp i august og september og at det var aller størst spredning i Troms og Finnmark, sier Sørensen.

– Spredningstallene sammenfaller med de periodene mine pasienter beskriver mest plager. Det øker sannsynligheten for at min pasient har helt rett i sin teori, sier han.

Allergiplager på høsten

Sesongrelatert allergi i luftveiene skyldes allergi mot bjørkepollen på våren og gresspollen på sommeren. Det som har vært rart og ikke forstått inntil nå er at noen også har typiske allergiske plager på høsten, når det ikke finnes noe pollen. Pasientene har aldri fått noen god forklaring på hva de er allergisk for, men de må bruke allergimedisiner.

– I fjor hadde jeg en slik pasient som var så plaget at han måtte forlate Nord-Norge et par måneder hver høst. Men han kunne fortelle meg at han visste hva han reagerte på. Jeg ble veldig nysgjerrig siden jeg ikke har noen god forklaring på dette, sier Sørensen.

– Jeg samlet sammen bjørkeløv, skrapte av bjørkerust og lagde en hjemmelaget allergitest som jeg testet på pasienten og meg selv. Han reagerte med en kjempereaksjon, mens jeg som ikke har allergi ikke reagerte noe, sier han.

Senere ble også flere pasienter som beskrev de samme plagene testet. De fikk også positiv reaksjoner.

Ny forskning

Sørensen har gått gjennom all vitenskapelig litteratur på feltet. Ingen har noensinne skrevet om bjørkerustsopp som årsak til allergi.

– Det var imidlertid skrevet litt om allergi for andre typer rustsopp som er nært beslektet og som vokser på andre planter som hvete, frukt og kaffeplanter. Nå skal vi altså forske på om vi har funnet en ny allergi som kanskje er mest utbredt i Troms og Finnmark, sier han.

Nå etterlyser Sørensen og teamet folk som har typiske allergiske reaksjoner, som høysnue og kløende øyne eller astma, etter turer i bjørkeskog om høsten.

– Nå skal vi forske på om bjørkerustsopp kan være en allergikilde, og trenger hjelp av personer som har allergitoppen i september med symptomer som tett og rennende nese, kløende og røde øyne samt tungpustet og slim i brystet, sier Sørensen.

– Studien starter til høsten, men vi må rekruttere kandidater allerede nå, slik at disse er klar til sommeren.

Interesserte kan ta kontakt med Allergisenteret på UNN, telefon 77669974, avslutter Sørensen.