Kjemper for krabbekvote

Høyres fylkeslag går til kamp for krabbekvote for de fire siste kommunene.

1. nestleder for arbeidsutvalget til Høyre i Troms og Finnmark, Ståle Sæther, mener de fire siste kommunene i Finnmark også bør delta i kvotefisket etter krabbe.  Foto: Anne Mari Aalberg

nyheter

Det ble klart under årsmøtet i Troms og Finnmark Høyre sist helg. Her ble det vedtatt å jobbe for at Loppa, Alta, Hasvik og Hammerfest kommune får delta i kvotefisket i øst.

– Jeg er veldig glad for dette enstemmige vedtaket. Nedgangen på antall fiskere i disse kommunene er på 40 prosent, så det handler om å ta grep i en nokså kritisk situasjon, sier 1. nestleder Ståle Sæther. Øksfjordingen er klar på at det ikke handler om å svekke inntektsgrunnlaget i øst.

80-90 båter

– Vi mener det er rom for å øke kvoten, slik at alle får være med. Akkurat nå opplever vi at fiskere fra regionen blir «kvoteflyktninger» ved å flytte fra sin hjemkommune for å delta, påpeker Sæther. I den gjenværende regionen uten krabbekvote, er det anslagsvis 80-90 båter.

Frps fiskeriminister Harald Tom Nesvik skuffet stort ved å stanse hele omleggingen før jul og fikk blant annet kjeft fra partikollega Bengt Rune Strifeldt.

– Det vi ønsker er helt i tråd med det jeg oppfatter at Strifeldt ønsker, sier Sæther.

Utvidelse eller egen kvote

Troms og Finnmark Høyre mener det må være opp til departementet å vurdere om det er mest hensiktsmessig å utvide dagens område vestover eller å opprette et eget kvoteområde vest for Nordkapp.

I vedtaket heter det:

• Få på plass utvidelse av dagens kvoteområde snarest

• Gjøre kvoteområdet til et dynamisk område som kan utvides ved behov, ettersom kongekrabben sprer seg langs kysten.

• Avklare hvordan nye ressurser, som for eksempel snøkrabbe, skal beskattes