Tilsyn med luftambulansen

Rapporten skal være klar innen utgangen av juni 2020.

Illustrasjonsfoto.  Foto: NTB Scanpix

nyheter

«Statens helsetilsyn har besluttet å gjennomføre tilsyn med om befolkningen får forsvarlige luftambulansetjenester», opplyser Helsetilsynet i en pressemelding.