Flinke barn ved skolene

Hjertesonepatruljen besøkte skolene på Aronnes og i Kaiskuru.

Det vanket belønning til de som kom til skolen for egen maskin.  Foto: Alta kommune

nyheter

Barna ved Aronnes skole fikk fredag besøk av hjertesonepatruljen i Alta kommune.