Ordfører: – Jeg ble overrasket over hvor dårlig beredskapen fungerte

– Før vi vedtar den nye kriseplanen, så er det naturlig for oss å henvende oss til dem som har erfaringer på området, sier Monica Nielsen.

Ordfører Monica Nielsen.  Foto: Mads Suhr Pettersen

nyheter

– Da jeg leste Altaposten-saken om Airin Hansen som har så dårlig erfaring med Alta kommunes kriseberedskap tok jeg straks tak i dette og det er nå satt opp som sak til hovedutvalgsmøtet for helse- og sosial 28. januar, sier Nielsen.