Har bare plass til 8.600 i tilfluktsrom

Alta kommune har plass til 40 prosent av innbyggerne i tilfluktsrom.

Dette tilfluktsrommet skal i løpet av 72 timer kunne gi beskyttelse for opp til 2.000 personer.   Foto: Arkivfoto

nyheter

I en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet, som ble offentliggjort i høst, kom det frem at Sivilforsvaret ikke vil kunne evakuere den norske befolkningen under en eventuell krig. Det er nå økt fokus på landets tilfluktsrom, også i Finnmark. Ser man på oversikten over tilfluktsrom i Alta, ser det ved første øyekast ut til at det bare er plass til rundt 2.500. Situasjonen er imidlertid bedre enn som så.