Trine på barrikadene i Venstre for å bevare valgordning

Venstre-strid om antall Finnmark-representanter på Stortinget.

Stortinget, her avbildet i desember.   Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Trine Noodt har tatt dissens i spørsmålet om finnmarksrepresentasjon på Stortinget.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Et forslag om å kutte ordningen som gjør distriktsstemmer mer verdt enn stemmer fra Oslo-området ved stortingsvalg, splitter prinsipprogramkomiteen i Venstre.

– Vi mener utgangspunktet bør være et demokratisk prinsipp om at alle stemmer skal telle likt. Derfor ønsker flertallet også at areal og partistørrelse skal telle mindre ved valg, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, som onsdag la fram forslaget til prinsipprogram. Forslaget skal behandles på landsmøtet i Venstre i april.

Trine Noodt fra Troms og Finnmark har tatt dissens i komiteen og ønsker å beholde dagens valgordning.

Den gjør at store fylker med få innbyggere, som Troms og Finnmark, er overrepresentert på Stortinget, mens fylkene sørpå som har mindre areal, men flere folk, er underrepresentert. Valgordningen favoriserer også det største partiet i hvert valgdistrikt.

Nybø understreker at flertallet i komiteen i stedet vil ha en ordning med minimumsrepresentasjon fra alle valgdistrikter for å sikre representasjon fra hele landet.

Borgerinitiativ til Stortinget

Komiteen foreslår dessuten at såkalte borgerinitiativ skal behandles av de folkevalgte. Saker som får et visst antall underskrifter, skal automatisk løftes inn til Stortinget. Nybø mener dette vil flytte makta nærmere folk.

– Slik vil Stortinget forbli et relevant hus, som evner å plukke opp de store debattene ute i landet. Vi vil også at komitémøtene på Stortinget skal åpnes, slik at prosessene blir mer gjennomsiktige, sier hun til NTB.

Vil senke stemmerettsalderen

Komiteen mener Venstre fortsatt skal arbeide for å senke stemmerettsalderen til 16 år, slik det også står i prinsipprogrammet i dag.

Nybø varsler at dette er en sak hun vil kjempe for framover, og viser til de unges klimaengasjement.

– Jeg mener det er på tide med en fornyet debatt om stemmerettsalderen. De unges framtid avgjøres nå, sier hun.

– Det er ingen grunn til at Greta Thunberg ikke skal ha stemmerett, tilføyer hun.

Et flertall i programkomiteen går også inn for at Venstre skal si ja til norsk EU-medlemskap, meldte Aftenposten i forrige uke. (©NTB)