Ny NTP under utarbeiding:

– Altas innspill kan komme for sent

Ikke sikkert Alta kommune får behandlet høring til NTP politisk.

Kløfta er rasutsatt og vil stoppe svært viktig eksport av fisk ut fra Vest-Finnmark. E45 er viktigere transportåre enn E6 sydover.  Foto: Vest-Finnmark rådet

nyheter

Alle regionrådene i nord har tirsdag vært på en såkalt innspillskonferanse i Tromsø. I delegasjonen til Vest-Finnmark Rådet (tidligere Vest-Finnmark Regionråd) var både varaordfører Jan Martin Rishaug (Sp) og Venstres Trine Noodt.