Ber om å få hjelpe de som sliter

Frivillige organisasjoner vil mer enn gjerne bidra når psykiatrien ikke makter å hjelpe mennesker i krise.

Dag Arne Johannessen i Røde Kors (t.v), Margit Djuve Edland i Hjerterom og John Tore Martinsen i Sisa. 

nyheter

Altaposten omtalte onsdag hvordan en mann ikke fikk hjelpen han ba om, etter et selvmordsforsøk der han med nød og neppe ble berget. Mannen sliter av forskjellige årsaker med å forholde seg til mannlige behandlere – og Finnmarkssykehuset hadde kun mannlige behandlere tilgjengelig. I og med at henvendelsen kom fra fastlege og ikke fra UNN/Åsgård ble saken ikke vurdert som en krisesituasjon.