Over 20 millioner grasrotkroner til Finnmark

(illustrasjonsfoto)  Foto: Reiulf Grønnevik

nyheter

65 000 nye grasrotgivere bidro sterkt til ny rekord for Grasrotandelen i fjor. Det opplyser Norsk Tipping som melder at spillerne fordelte nesten 700 millioner grasrotkroner til det frivillige Norge i løpet av året.

– Bare drøyt 1,7 millioner kroner manglet for at Grasrotandelen skulle bryte 700-millionersstreken i 2019. Spillerne fordelte 698 265 345 kroner til norske lag, foreninger og organisasjoner tilknyttet Grasrotandelen, mot 649 millioner i 2018, opplyser opplyser Anne Helseth i Norsk Tipping.

Hovedårsaken til økningen, på omlag 49 millioner, er at stadig flere av Norsk Tippings kunder knytter seg til Grasrotandelen. I 2019 ble det over 65 000 nye givere. Ved utgangen av 2019 hadde vi 1 246 406 grasrotgivere registrert.

– Grasrotandelen er viktig for den norske frivilligheten. Lag og foreninger får et kjærkomment tilskudd til sin daglige drift. Totalt har vi nå over 35 000 lag og foreninger inne i Grasrotandelen, opplyser Helseth.

Her er fylkesoversikten for 2019.

FylkeBeløp
Akershus65 124 822
Aust-Agder13 964 530
Buskerud34 061 588
Finnmark20 652 745
Hedmark31 637 303 
Hordaland76 440 727
Møre og Romsdal39 969 639
Nordland47 492 671
Oppland29 537 335
Oslo58 294 115
Rogaland51 433 372
Sogn og Fjordane17 997 409
Telemark25 653 690 
Troms30 696 610
Trøndelag60 862 670 
Vest-Agder19 681 399
Vestfold30 296 714
Østfold44 290 945
​Svalbard177 061​