Styremedlem om Nye Hammerfest sykehus:

– Man kjøper ikke en tomt hvis man ikke vet om man har råd å bygge huset

Styremedlem advarte mot at økonomien i Finnmarkssykehuset ikke ville tåle investering på 1,95 milliarder kroner.

Ivan Olsen, tidligere aktiv politiker for Høyre og styremedlem i Finnmarkssykehuset, advarte høsten 2018 mot å bygge nytt sykehus  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Det har blitt advart mot for for store investeringer fra styret i Finnmarkshuset tidligere. Ivan Olsen, som satt i styret i Finnmarkssykehuset da tomtespørsmålet ble tatt opp til behandling høsten 2018, var svært tydelig på at det ville være et sjansespill å igangsette sykehusbyggingen etter de planer som forelå.