Ga fem millioner for kåken i Lyngsvingen

Hans Johan Aslaksen ser mulighetene med tomta i Lyngsvingen.

Hans Johan Aslaksen og sønnen Sander satser i Lyngsvingen hvor de ser muligheten for et større forretningsbygg med tiden.   Foto: Hanne Larsen

nyheter

Næringsbygget i Lyngsvingen, hvor Knuts kontorutstyr holdt til for en mannsalder siden, er ikke verken stort eller prangende sett fra utsiden, men Aslaksen ser mulighetene og derfor bladde han også opp fem millioner for bygget og den 2 mål store tomta for kort tid siden.