Fisk og turisme for fremtiden

– Vi ønsker jo at fisketurismen skal være en viktig bidragsyter til utvikling og vekst på kysten, sier Bente Olsen Husby.

Bente Olsen Husby ser frem til å gjøre et ekstra løft mot fremtidens fisketurisme.   Foto: Illustrasjonsfoto/pressefoto

nyheter

Regionrådene i Nord-Norge ønsker at man skal finne de beste løsningene for fisketurismen i fremtida.