– Hva skal vi leve av i fremtidens Nord-Norge?

350 deltar på årets «Nord i Sør»-konferanse.

Målfrid Baik og Jens Harald Jenssen tar for seg fremtidens næringsliv i Finnmark.   Foto: Arkivfoto

nyheter

Når 350 deltakere møtes på årets Nord i Sør-konferanse er morgendagens næringsliv i Nord-Norge hovedtema, skriver Reiseliv i Nord i en pressemelding.