Direkte fra 10.30

De skal vedta byggestart på sykehuset til 2,33 mrd., følg styremøtet i Helse Nord direkte her

nyheter

Mandag 30. desember klokka 10.30 setter styret i Helse Nord seg ned for å avgjøre hvorvidt spaden skal settes i jorda ved Nye Hammerfest sykehus.

Styremøtet direkteoverføres, men Helse Nord opplyser at de har hatt problemer med overføringen av lyd. Videoen i vinduet over er oppdatert, men fortsatt er det problemer med hakkete lyd. Altaposten forstår at videoen vil legges ut i etterkant, der lyden vil være i orden.

Kommunikasjonsdirektør Anne May Knutsen sier til Altaposten at det jobbes for harde livet med å få streamen opp og gå igjen.

Administrasjonen i Finnmarkssykehuset har i forkant av møtet fått planen for å ta ned overforbruket med 120 millioner kroner godkjent fra sitt styre. Men som Altaposten omtalte i romjula: styreleder Harald Larsen i Finnmarkssykehuset er svært bekymret for den underliggende drifta i Finnmarkssykehuset.

Bekymringen ble forsterket av at Alta kommune trekker seg ut av en avtale som gir Finnmarkssykehuset 8,8 millioner kroner i inntekter, da kommunen skal drifte tilbudet om fire lindrende plasser og to ø-hjelpsplasser selv, ved det nye omsorgssenteret.

Rammer pasienttilbudet

Til Altaposten har flere av sykehustoppene i Finnmarkssykehuset hevdet at den omfattende planen om å «ta ned overforbruket» ikke vil gå på bekostning av pasienttilbudet. Som Altaposten har avslørt er ambulansepersonell, tillitsvalgte og hovedverneombudet svært kritisk til at Klinikk Prehospitale tjenester skal flytte personell over på hjemmevakt på røde dager. Dette vil ifølge dem helt klart forringe tilbudet til pasientene og føre til økt utrykningstid.


Ambulansekutt vekker harme: – Dette slår knallhardt ut for pasientene i Finnmark

6,3 millioner kroner skal spares hos klinikk Prehospitale tjenester. Et av tiltakene er å sette ambulansearbeidere på hjemmevakt og kutte drift av ambulansebiler i helligdagene.


Ved Klinikk psykisk helsevern og rus har klinikkleder Inger Lise Balandin medgitt at de må holde folk på jobb, og få besatt stillinger for å klare å overholde planen om å ta ned overforbruket.


Styreleder: Kan ikke gå for kuttplanen dersom den forringer helsetilbudet

Fagfolk i Kirkenes og ambulansepersonell har allerede slått alarm om at helsetilbudet rammes i de pågående kuttprosessene. Styreleder Renate Larsen i Helse Nord kjenner til varslene og vil lytte.


Omfattende kuttplan

Styreleder Renate Larsen og hennes styre skal i dag bestemme seg for om de går god for kuttplanen som er lagt fram, og som også direktøren i Finnmarkssykehuset overfor Altaposten har vedgått at inneholder store usikkerhetsmomenter.


– Det er krevende tiltak

Stor risiko på pakken som skal sikre bygging.


– Det er krevende tiltak, og det er en stor risiko for om vi lykkes. Derfor har vi utarbeidet tiltak for 120 millioner, har Pedersen uttalt til Altaposten tidligere.

Særlig overforbruket av vikarer har vært til bekymring. Budsjettet for 2019 tilsa at man skulle redusere forbruket av vikarer og vikarbyråtjenester. I stedet sprakk budsjettet kraftig.


Økonomien i Finnmarkssykehuset:

Sier de skal spare masse på kutt i vikarbruk. Men i år sprekker budsjettet med nærmere 50 millioner

Finnmarkssykehuset skal løse galopperende vikarkostnader ved å ansette flere i fast stilling. Men samtidig sliter foretaket med å få rekruttert fagfolk.


Bruk av vikarer og vikarbyråtjenester er et bærende element i kuttpakken som Helse Nord-styret i dag skal vedta.