Ekstra styremøte skal vedta kutt for 120 mill.

Styret i Helse Nord skulle ta avgjørelsen over telefon, men snur og møtes til ordinært styremøte.

Styret i Helse Nord brukte syv timer på sykehusstrukturen på Helgeland, men skulle hastebehandle kutt og milliardinvestering i Finnmark over telefon. Nå er telefonmøte byttet ut med ordinært møte i Tromsø mandag.  Foto: Anne May Knudsen, Helse Nord

nyheter

Opprinnelig skulle styret i Helse Nord ta en avgjørelse om riksentreprenør Contsto AS skulle gis grønt lys for byggestart av Nye Hammerfest sykehus (NHS) på styremøte 18. desember i Bodø. Behandlingen av sykehusstrukturen på Helgeland tok imidlertid syv timer, og styreleder Renate Larsen så det ikke som forsvarlig å behandle saken om NHS etter maratonbehandlingen av sykehusstrukturen på Helgeland. Det ble derfor besluttet å utsette saken og hastebehandle den i et telefon-/Skypemøte.