Vil saksøke staten

Staten kan bli saksøkt i barnevernssaken fra Alta, for vedtak i fylkesnemnda.

Advokat Lise Heggeli sier de også vil gå til sak mot staten for feil vedtak i fylkesnemnda.  Foto: Kita Eilertsen

nyheter

Ved siden av saken mot det lokale barnevernet, mener advokat Lise Heggeli at mor kunne angrepet vedtaket fra Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker direkte. Men de har valgt å vente med dette. Etter en helhetsvurdering ble besluttet å angripe akuttvedtaket først, selv om det betød at saken sto i oppoverbakke juridisk. Hun varsler likevel at det vil komme en sak mot staten.