Barnevernssak fra Alta kan havne i Strasbourg

Altfor mange saksbehandlere, fristbrudd og manglende utredning, er grunnene til at advokaten vil ta akuttvedtaket til Høyesterett. Om det blir nødvendig, tar hun den til den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

– Jeg lurer på hvordan denne saken hadde blitt hvis man hadde kommet til bunns i mors bekymring i stedet for å ta fra henne omsorgen, sier advokat Lise Heggeli, her i samtale med barnets mor.   Foto: Kita Eilertsen

nyheter

– Det norske barnevernet har fullmakter fra Gud, men ingen jurister ved kontoret. Dermed har de for liten kvalitetssikring av egen virksomhet, som den du finner hos politi og skattevesen, sier advokat Lise Heggeli.