Prioriterer flaskehalsen på innfartsåra til Finnmark

Utbygger Nye veier rangerer Kvænangsfjellet høyt på grunn av samfunnssikkerhet.

Kvænangsfjellet blir høyt prioritert av utbygger Nye Veier.  Foto: Illustrasjonsfoto: Johan Arnt Vatnan/Nye Veie

nyheter

Nye veier opplyser nemlig at strekninger hvor utbyggingskonsept allerede er valgt, og hvor planleggingen har kommet så langt at prosjektet kan sendes til markedet, har vært viktig for Nye Veiers prioritering. Kostnadsreduksjon av prosjektene er en av målsettingene, heter det i en pressemelding. Allerede neste år skal skje ting.

Konkurranse

– Det er viktig å få konkurransene om disse strekningene ut i markedet, parallelt som optimaliseringen fortsetter. Vi skal forsikre oss om at alle samfunnsøkonomiske gevinster tas ut, forklarer konstituert administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Når Kvænangsfjellet nå prioriteres handler det også om samfunnssikkerhet, forsyningssikkerhet og forutsigbarhet, samt prosjektets modenhet.

– Det har veid tungt når Nye Veier nå har prioritert E6 Kvænangsfjellet for utbygging, sier Aanesland.

Ofte stengt

Fjellovergangen på E6 mellom kommunene Nordreisa og Kvænangen i Nord-Troms anses som et viktig veiprosjekt for samhandlingen mellom Troms og Finnmark, ikke minst handelssenteret Alta. Fjellovergangen er innfartsåra til Finnmark, men er ofte stengt vinterstid på grunn av skredfare og sterk vind som skaper drivsnø. Eneste alternative omkjøringsvei er nesten 70 mil via Finland.

Annerledes prosjekt

Nye tunneler skal bedre fremkommeligheten.

Kvænangsfjellet er på mange måter et litt annerledes prosjekt i vår portefølje, og vi har vurdert samfunnssikkerhet, som er en faktor i den samfunnsøkonomiske analysen, som avgjørende, understreker Aanesland.