– Det er vi som skal takke!

Tre organisasjoner «vant» og fikk jubileumsgave på 100.000 kroner på deling.

Jubileumsgaven fra Harald Nilsen AS til Jul med mening, Alta Røde Kors og Møteplassen Fra venstre Conny Graumann, Lana Stock, Vera Simonsen, Dag Arne Johannessen, Liss Hermansen Guddingsmo, Margit Djuve Edland og Halvdan Heggheim,  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Finnmarks største entreprenør, Entreprenør Harald Nilsen AS har feiret sitt 60 årsjubileum. Etter å ha feiret seg selv ønsket bedriften å gjøre jubileet til en del av lokalsamfunnet.

– HN har vært gjennom mange gode år og har i anledning av jubileet lyst å gi noe ekstra tilbake til Alta-samfunnet, og da spesielt til de som ikke har det så godt, sa daglig leder i entreprenør Harald Nilsen AS, Halvdan Heggheim under jubileumsmarkeringen tidligere i høst. Sist uke var «Jul med mening», Alta Røde Kors og Møteplassen invitert til bedriftens hovedkvarter i Bossekop.

Jubileumsgaven på 100.000 kroner skulle offentliggjøres, og tre spente organisasjoner møtte spent fram, uten å vite hvor stor del av gaven som ville tilfalle dem.

Stønadsrunde

Daglig leder Halvdan Heggheim utløste spenningen raskt, etter at de tre organisasjonene var på plass. Han og ledelsen i Harald Nilsen AS hadde fått inn mange forslag, og fem søknader som alle var godt innenfor målgruppen som var satt for jubileumsgaven.

Alta Røde Kors ved Liss Gudingsmo og Dag Arne Johannnessen var en av tre organisasjoner som delte jubileumsgaven på 100.000 kroner. Daglig leder Halvdan Heggheim til høyre på bildet.  Foto: Jarle Mjøen

– Det var fem gode søkader, men etter å ha satt oss inn i hva de aktuelle bidrar med til Alta-samfunnet, pekte de tre som er her i dag seg ut. Vi i Harald Nilsen AS er imponert, og det er ikke de tre som skal takke for vårt bidrag, men vi som skal takke på vegne av oss alle i Alta, påpeker Heggheim.

Utgangspunktet for jubileumsgaven var at entreprenrør Harald Nilsen AS ville donere kr 100.000 til en eller flere organisasjoner/foreninger som arbeider innenfor veldedighet i Altasamfunnet.

– Organisasjonen, eller organisasjonene, bør være registrert i Frivillighetsregisteret. Andre organisasjoner/foreninger kan også søke, men må da dokumentere sin virksomhet, forklarte Halvdan da gaven ble lansert.

Søkandsfristen gikk ut 20. november 2019 og sist uke ble altså gaven overrakt.

Broderlig fordelt

Potten på 100.000 kroner ble broderlig fordelt mellom «Jul med mening», Alta Røde Kors og Møteplassen.

Det var de tre mottakerne svært glade for, og Lana Stock, Vera Simonsen og Conny Graumann fra «Jul med mening», uttrykte stor glede over at flere fikk ta del i jubileumsgaven.

– Vi er selvsagt veldig glade for pengene, og de kommer svært godt med. Samtidig er gleden like stor over at Møteplassen og Alta Røde Kors tar del i jubileumsgaven. De gir veldig gode tilbud som kommer mange til gode, sa de tre damene fra Jul med mening, og fortalte også at deres mål var å få inn 300.000 kroner for å makte et nivå på støtten til vanskeligstilte i julen på samme nivå som sist jul.

– Vi manglet akkurat de siste pengene som vi nå får. Dermed er vi på 300.000 kroner, sa Lana Stock.

Jul med mening stiller opp med flere hunder julegaver, både til barn og voksne. I tillegg deler organisasjonen ut gavekort (i matbutikk) til familier og enkeltpersoner i en vanskelig situasjon slik at de får mulighet til å gjøre julen til noe ekstra. Antallet som har behov for og vil få hjelpen ligger på samme nivå som i fjor.

Gir energi

Alta Røde Kors er velkjent for de fleste. Kanskje først og fremst for å drifte et høyst oppegående og effektivt lokalt hjelpekorps. Organisasjonen driver også med besøkstjeneste på alle kommunens seks sykehjem, vitnestøtte (generell) for de som innkalles i rettssaker og tilbud til mindreårige bosatte flyktninger. I tillegg et svært populært tilbud, barnegruppen, hvor barn får tilbud om i hovedsak ulike tilbud. Leder for denne aktivitet en er Liss H. Guddingsmo, en oppgave hun har hatt i flere tiår i likhet med Dag Arne Johannessen som har vært leder i Alta Røde Kors svært lenge.

Jul med mening, her representert med Lana Stock, Vera Simonsen og Conny Graumann, var en av tre organisasjoner som delte jubileumsgaven på 100.000 kroner. Daglig leder hos Harald Nilsen AS, Halvdan Heggheim, til høyre på bildet.  Foto: Jarle Mjøen

– Hvorfor? Rett og slett fordi jeg ser behovet, men jeg føler ikke at det er noe stort offer. Ungene, og den trivselen de utstråler, gir energi. Mange har ikke erfaring med det veldig mange tar som en selvfølge, være på tur, tenne bål og bruke kniven ute. De elsker dette når mesteringsfølelsen raskt kommer på plass, sier Guddingsmo, som forteller at barnegruppa er populær og at det derfor er satt en aldersmessig begrensning for deltakerne fra 4. til 7. klasse.

Møteplassen

Den siste som fikk ta del i jubeleumsgaven er Møteplassen hvor Margit Djuve Edland er sentral. Møteplassen er et av flere lavterskeltilbud hos stiftelsen Betania, og retter seg mot de som har utfordringer med egen mentale helse. Tilbudet er helt avhengig av personer som Margit Djuve Edland som stiller opp med et personlig engasjement, som går langt ut over normal jobb.

Møteplassen, her representert med Margit Djuve Edland, var en av tre organisasjoner som delte jubileumsgaven på 100.000 kroner. Daglig leder hos Harald Nilsen AS, Halvdan Heggheim,delte ut prispengene sist uke.   Foto: Jarle Mjøen

– Eksempelvis har vi onsdager med ulike aktivitetstilbud. De som sliter med problemer knyttet til mental helse kan ha problemer med å ta del i ulike kulturtilbud, for enkelte kan det rett og slett være en utfordring å ta bussen alene. Sammen kan vi gi de trygghet og et fellesskap, og vi ser at det betyr enormt mye for mange å kunne skifte ut en alenetilværelse med et fellesskap, sier Djuve Edland.