Samskipnaden tildeles 1.2 mill til å styrke psykisk helse blant studenter

Øker satsingen innen psykisk helse og rusmisbruk blant studenter.

Illustrasjonsbilde Nyland studentboliger, Norges arktiske studentsamskipnad  Foto: Rolf Edmund Lund

nyheter

Regjeringen har trappet opp satsingen på den psykiske helsen til studenter og i november lyste Helsedirektoratet ut 20 millioner gjennom tilskuddsordningen «Studenter – psykisk helse og rusmiddelbruk».