Sikrer samisk eierskap over samisk språkteknologi

– Skal tilhøre det samiske folket.

Torsdag signerte direktørene for UiT og Sametinget avtalen som sikrer felles eierskap og opphavsrett til samisk språkteknologi. Rune Fjellheim (f.v.), sametingsdirektør, Sjur Nørstebø Moshagen, leder for Divvun ved UiT, Jørgen Fossland, universitetsdirektør ved UiT.   Foto: Linda Wiechetek, Divvun/UiT

nyheter

Torsdag signerte direktørene for Universitetet i Tromsø og Sametinget en avtale mellom institusjonene som sikrer felles eierskap og opphavsrett til all kildekode som gjelder samisk språkteknologi, opplyser UiT i en pressemelding.