Gjør veien til utdanning kortere for barnehagelærere

Behov for flere barnehagelærere i Finnmark.

For å få flere barnehagelærere i Finnmark starter RSK Vest-Finnmark, i samarbeid med Alta VGS, forkurs for å få flere kvalifiserte kandidater til barnehagelærerutdanningen.   Foto: Astrid Krogh

nyheter

For å få flere personer kvalifisert for utdanningen skal det nå tilrettelegges for at personer uten studiekompetanse kan ta utdanningen som kreves.