Styreleder: Kan ikke gå for kuttplanen dersom den forringer helsetilbudet

Fagfolk i Kirkenes og ambulansepersonell har allerede slått alarm om at helsetilbudet rammes i de pågående kuttprosessene. Styreleder Renate Larsen i Helse Nord kjenner til varslene og vil lytte.

Styreleder Renate Larsen i Helse Nord.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

En krevende økonomiske situasjonen i Finnmarkssykehuset med stort overforbruk på vikartjenester og rekrutteringsvansker, kombinert med at flere fagfolk i Kirkenes har slått alarm om en situasjon som ikke er god for pasientene i østfylket. Også ambulansearbeidere (se side 14-15 i dagens avis) opplever nå kutt som både går utover deres lønninger og ifølge dem også pasientsikkerheten.