Energiministeren svarer kraftlaget:

– Kundene skal betale minst mulig

– Det er ikke jeg som sender en ekstraregning til alle nyetablerte, men Alta kraftlag som sender en ekstraregning til alle sine kunder.

Energiminister Kjell-Børge Freibert svarer direktør i Alta Kraftlag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix 

nyheter

Det hevder energiminister, Kjell-Børge Freiberg. Statsrådens svar kommer etter at direktør Per Erik Ramstad i Alta Kraftlag, tordnet mot politikken til olje- og energideaprtementet(OED) har ført de senere år. Ramstad hevder kraftlagets kunder, og kundene til nettselskaper landet over, rammes av en politikk der Staten sender stadig større del av regninga til kundene og pålegger regler som utløser et helt unødvendig byråkrati. Kostnadene havner ifølge Ramstad hos kundene. Sakene som fikk Freiberg til å ta til motmæle kan du lese her:


Energiministeren sender ekstraregning på 30.000 kr til alle nyetablerere

Tvinger kraftlaget til å kreve inn avgift de hevder er meningsløs.Du må betale når kraftlaget tvinges til å kreve inn 30.000 kroners-avgift

Alta Kraftlag har nektet, men kan bli tvunget av NVE og departementet til å foreta innkreving av en avgift for de som skal etablere seg.


Kundekostnad 30.000 kr

Statsråden reagerer på framstillingen av sakene Altaposten har omtalt. Der går det fram at OED avslo anken fra Alta Kraftlag om å gi kundene et bunnfradrag på 30.000 kroner når de skal tilkobles strømnettet. Med praksisen fra kraftlaget med bruk av bunnfradag har i realiteten de fleste førstegangsetablere og gamle kunder som må oppgradere sine anlegg, sluppet å betale det pålagte anleggsbidraget. Totale anleggskostnadene har ikke oversteget et samlet bunnfradrag for leilighetskompleks og nye boligfelt. Det har gjort at kraftlaget i disse tilfellene har kuttet innkrevingen av anleggsbidrag. Kraftlaget har beregnet at dersom de fullt ut må følge regelververket vil det gi byråkratikostnader på 2,3 millioner kroner som sendes alle kundene.

– Det er ikke jeg som sender en ekstraregning til alle nyetablerte, men Alta kraftlag som sender en ekstraregning til alle sine kunder, kontrer Kjell-Børge Freiberg.

– Måtte si nei

Han har vært en sentral arkitekt bak den politikken regjeringen fører i energispørsmål. Den tidligere ordføreren i Hadsel kommune var statssekretær i OED fra fra 2015 til 2017. I august 2018 ble han utnevnt til olje- og energiminister.

Freiberg forklarer hvorfor OED i sin behandling sa nei til kraftlagets anke om å kunne fortsette praktiseringen som gjør at de fleste kundene slipper å betale anleggsbidrag:

– Det er et betydelig behov for å bygge nytt nett og oppgradere eksisterende nett over hele landet, og det skal i årene fremover investeres flere titalls milliarder kroner i strømnettet. At regjeringen arbeider for et regelverk som gjør at nettselskapene drives mest mulig effektivt er nettopp fordi kundene som til syvende og sist får regningen skal betale minst mulig, sier energiministeren til Altaposten og forklarer videre:

– Forskriften er klar på at det ikke er tillatt for nettselskap å benytte bunnfradrag. Det er flere grunner til dette. Den ene er at det er et viktig prinsipp at den som utløser nettinvesteringen også skal betale kostnadene forbundet med den. Hvis nettselskapet ikke får dekket sine kostnader ved tilknytning av nye kunder, eller forsterkning av eksisterende tilknytning gjennom anleggsbidrag, må nettselskapets øvrige kunder dekke kostnaden over nettleien. En annen er at et anleggsbidrag skal synliggjøre kostnadene med selve nettiltaket. Det er viktig at kunden ser denne kostnaden slik at den kan vurdere tilknytningen eller forsterkningen opp mot andre tiltak – som for eksempel en annen lokalisering eller batteriløsninger/styringssystem. Selv et bunnfradrag på 30.000 kroner vil svekke incentivet til å se på alternativer. Spesielt i leilighetsbygg med mange bunnfradrag vil utbygger ikke se prissignalet som anleggsbidraget er ment å gi.


– Tror regjeringen på nytt kan måtte snu

Stortingsrepresentant tror ikke kampen for distrikts-everkene er tapt.– Distriktsfiendtlig energipolitikk

Finnmark Ap ber regjeringen stoppe omkampen om funksjonelt skille.– Frp i front for å øke strømregningen

Sjåstad tar knallhardt oppgjør med regjeringspartiene.