Vil ha flere kvoteplasser til studenter med samisk bakgrunn

Piera Heaika Muotka vil ivareta samers rettigheter i møte med offentlige tjenester.

Sametingsrepresentant Piera Heaika Muotka vil øke samisk kompetanse og rekruttering i profesjonsutdanningene.   Foto: Jonas Driveklepp

nyheter

Sametinget behandler i desember implementering av samisk innhold og samisk rekruttering til profesjonsutdanninger. Bakgrunnen er at det kjennes på et stort behov for å utdanne fagfolk i samiske områder, og øke kompetansen om samiske forhold og kultur i utdanninga av fagfolk.

– Manglende kunnskap om vår kultur, rettigheter og samiske forhold kan for eksempel føre til at samiske pasienter ikke får riktig forståelse og behandling i møte med helsesektoren. Å styrke samisk innhold og kompetanse i profesjonsutdanningene er derfor grunnlaget for at samer skal få ivaretatt sine rettigheter i møte med offentlige tjenester, sier sametingsrepresentant Piera Heaika Muotka fra NSR.

Vil ha flere samekvoter

For å rekruttere samer til å velge profesjonsutdanninger, foreslår Muotka å utvide ordningen om kvoteplasser til studenter med samisk bakgrunn og samisk språkkompetanse.

– Vi har fått innspill fra blant annet sørsamisk helsenettverk om viktigheten av å etablere en slik ordning ved NTNU for å rekruttere flere helsearbeidere med sørsamisk kulturkompetanse, sier Piera Heaika.

Per i dag er det kun ett universitet i Norge som har en slik ordning, UiT, Norges Arktiske Universitet.

– I dag kjenner vi slike ordninger fra Universitetet i Tromsø, og jeg vil anmode universitetsinstitusjoner som NORD universitet, NTNU og Universitetet i Oslo å innføre slike ordninger. Slik sikrer vi at unge samer utdanner seg til å dekke viktige funksjoner i det samiske samfunnet, avslutter Muotka.