Eier av næringseiendom fortviler: – Har havnet i en håpløs situasjon

I den vedtatte reguleringsplan for Bukta må Brungården rives. Eiendommen vil gå med til en planlagt rundkjøring.

Brunbygget i Altaveien 194, skal i følge den vedtatte reguleringplanen rives.  Foto: Foto: Lill Vivian Hansen

nyheter

Huseier Jyri Juhana Lahdenperä mener det er uholdbart og måtte forholde seg til en reguleringsplan som ingen har noen formeninger om når, eller om, den blir realisert. Lahdenperä har heller ikke mottatt varsel om ekspropriering av eiendommen. Han mener dette er feil behandling av huseierne.