Åpner pengesekken for reiselivet likevel

Fylkesrådet i Nordland bevilger seks millioner til NordNorsk Reiseliv.

Nordnorsk reiseliv markedsfører hele reiselivet i nord, men håp om at det skal dryppe på alle.  Foto: Rolf Edmund Lund

nyheter

Reaksjonene var sterke etter at Nordland fylkeskommune lå an til å droppe fellessatsingen på grunn av mindre statlige kroner. I framlegg til budsjett var 9,5 millioner kroner skrelt bort fra formålet.

Nå har fylkesrådet ifølge en pressemelding funnet en løsning som kan sikre driften for selskapet neste år.

– Vi vil bruke seks millioner kroner av fondsmidler for 2020. Vi mener at vi gjennom dette vil sikre et godt aktivitetsnivå i NordNorsk Reiseliv i året som kommer, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) i en pressemelding.

Nordnorsk Reiseliv startet sitt arbeid i 2010. 51% er eid av de tre Nord-Norske fylkeskommunene. Nordland fylkeskommune sin andel utgjør 16,82% av aksjene.