Finnmark er beste fylke for sjøørreten

Hel 76 prosent av bestandene i Finnmark får karakteren god eller svært god av forskerne.

Nesten halvparten av de 430 vurderte sjøørretbestandene på landsbasis ble vurdert til å være i dårlig eller svært dårlig tilstand. Tilstanden for sjøørreten i Finnmark er også vurdert.  Foto: Eva B. Thorstad

nyheter

Tilstanden for 430 norske sjøørretbestander har blitt vurdert av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Rapporen er meget hyggelig lesing for både miljøvernere og sportsfiskere i Finnmark. Statusen til sjøørretbestanden i Finnmark er svært god.