Nedgang i ledigheten i Troms og Finnmark

Den gode trenden fortsetter i de to nordligste fylkene.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

nyheter

I Finnmark er nedgangen på hele ti prosent, hvis vi sammenligner med tallene fra november i fjor.

– Ledigheten i Finnmark er nå på 2,4 prosent som utgjør 962 personer. I Troms var det en ledighetsreduksjon på sju prosent  (1357 helt ledige) sammenliknet med november 2018. Troms har nå kun 1,5 prosent av arbeidsstyrken registrert som helt ledig, heter det i en pressemelding fra NAV.

Det viser seg også at antall arbeidssøkere på ulike arbeidsmarkedstiltak i Troms og Finnmark er redusert med totalt 33 prosent siden november ifjor.

– Arbeidsmarkedstiltak skal bistå arbeidssøkere til å komme i ordinært arbeid og innbefatter eksempelvis arbeidstrening, opplæring og lønnstilskudd, heter det. Godt samarbeid med arbeidsgivere gjør at mange kommer raskere i arbeid.

– Dette er udelt positivt og fører igjen til at vi kan bruke flere ressurser fra NAV på personer som står lenger unna arbeidslivet.  Det gode arbeidsmarkedet i Troms og Finnmark betyr dermed veldig mye også for de mest utsatte brukerne våre, sier direktør Grete Kristoffersen i pressemeldingen.