Fra nyttår må du ut med 25 prosent mer for å parkere i sentrum av Alta

De rød-grønne ordførerpartiene går for avgiftshopp på parkering.

Fra nyttår tyder alt på at parkeringsavgiften skrus opp fra 20 til 25 kroner timen. Siste økning kom i 2011, da fra 18 til 20 kroner.  Foto: Arne Hauge

nyheter

Politikerne fra høyre til venstre er enige om en ting foran den kommende budsjettdebatten i kommunestyret: At det er ekstremt lite penger igjen på et stramt budsjett der rådmannen har brukt både økt parkeringsavgift og ikke minst økt eiendomsskatt for å få balanse.

Øker parkeringsavgiften

Ordførerpartiene har i likhet med det som kan bli et enstemmig kommunestyre, sagt nei til rådmannens forslag om å øke eiendomsskatten fra 2,0 til 2,5 promille – noe rådmannen har regnet ut vil gi åtte millioner kroner årlig i økt eiendomsskatt. Den nye "finansministeren", lederen av økonomiutvalget, Anita Håkegård Pedersen, la fram posisjonspartienes budsjettforslag i formannskapet torsdag. Det inneholder økte inntekter hentet fra parkeringsavgiften.

– Vi mener det er rom for øke timeprisen fra 20 til 25 kroner, det vil si tre kroner mer enn det rådmannen har foreslått, påpekte finansminister Håkegård Pedersen.

Gir millioninntekter

Hun viste til at det vil gi et pluss i forhold til rådmannens forslag på 2,5 millioner kroner. Sammenlignet med dagens sats på 20 kroner timen, vil det gi 3,5 millioner kroner i merinntekter. Det er penger posisjonspartiene vil bruke på å beholde flere tilbud som rådmannen i sitt forslag enten ikke har funnet rom for å ta med, eller har vedtatt å kutte for å balansere sitt budsjettforslag. Blant annet reverserer posisjonspartiene rådmannens forslag om å legge ned ungdomsskoletrinnene i Tverrelvdalen, Talvik og Rafsbotn, som har en helårskostnad på fem millioner kroner.

Blått nei

Opposisjonen har allerede nå gjort det klart at de ikke blir med på en avgiftsøkning, verken den rådmannen og posisjonspartiene foreslår.

– Det er helt korrekt at Frp sier nei til å øke parkeringsavgiften. Økt parkerinsavgift tror vi kan få uheldige følger handelsnæringen i områder med betalingsparkering, klargjorde fungerende gruppeleder for Frp, Odd Erling Mikalsen.

Sammen med Høyre framsto Frp med de klareste advarslene mot den økte avgiften, som ble betegnet som dramatisk. Begge partiene var imidlertid enda mer kritisk til at Ap og samarbeidspartiene valgte å pløye pengene inn i driftsbudsjettet, noe de mente var i strid med vedtektene i parkeringsfondet som tilsier at inntektene fra betalingsparkering skal inn på parkeringsfondet og brukes til trafikale og trafikksikkerehtstiltak.

– Skal parkeringspengene inn i driften må vedtektene endres, hevdet Mikalsen, og fikk straks replikk fra varaordfører Jan Martin Rishaug (Sp).

– Det er helt korrekt, og noe vi har tatt høyde for. Flertallet vil sørge for at vedtak om å øke betalingsparkeringen blir fulgt parallelt opp med nødvendige endringer i vedtektene, klargjorde Rishaug.

– Bra for miljø og folkehelse

SVs gruppeleder Tommy Berg forsvarte økningen av parkeringsavgiften og at de økte inntektene ble pløyd inn i driftsbudsjettet.

– Dette er ekstraordinært for 2020 på grunn av den pressede økonomiske situasjonen vi er i. Fra 2021 vil inntektene fra betalingsparkeringen i sin helhet gå inn i parkeringsfondet, lovet Berg, og sa at økt parkeringsavgift var bra både for folkehelse og miljøet, fordi det ville motivere folk til å gå eller sykle, samt bruke kollektivtilbudet mer.

Dersom du er på jobb, må ha bil med og parkere på utendørs områder med betalingsparkering vil det det koste deg 150 kroner. Betalingsparkeringen starter 10.00, og med arbeidstid til klokken fire, blir det seks timer ganger timesatsen på 25 kroner. Forutsetningen er at posisjonspartiene står fast på forslaget og stemmer det gjennom i kommunestyret i desember.