Administrasjonen mente at bygget ikke holdt kravene til estetikk, politikerne at det var pent

Søker får likevel bygge ut eneboligen slik det var søkt om.

Marte Øvergård fikk politikernes medhold at ombyggingen av boligen på denne måten ikke representerte et estetisk problem for nabolag. 

nyheter

Saken dreier seg om Marte Øvergård skal få bygge ut enebolig og garasje slik hun ønsker, eller om hun må gjøre endringer slik byggesaksadministrasjonen i Alta kommune ønsker. Eiendommen det er snakk om ligger øverst i Romsdalsveien i Tverrelvdalen, og bolighuset er delvis skjult for naboer og omgivelse.