– Rådmannen får utrede, men ikke alternativ med skolenedleggelser

Det blir ingen ny skoleutredning hvor nedleggelser av skoler er alternativ.

Anita Håkegård Peresen beroliger fortvilte velgere etter oppslag om grønt lys for en ny skolestruktur. Hun understreker at rådmannen får utrede, men at dagens struktur ligger fast.  Foto: Rolf Edmund Lund

nyheter

Det er Altas «finansminister» Anita Håkegård Pedersen klar på. SV-politikeren, som også er leder av hovedutvalget for oppvekst og kultur, er ute med brannslukning etter at en sak i Altaposten tidligere lørdag har skapt storm ute hos foreldre og innbyggere. I saken «Åpner for å utrede en helt ny skolestruktur» går det fram at posisjonspartiene åpner for rådmannens strategi om å utrede en ny skolestruktur. Han har også gitt klart uttrykk for at han ønsker en struktur med kutt av fem skoler og bygge to nye sentrumsskoler.


Åpner for en ny skoleutredning og ny struktur

Posisjonspartiene gir grønt lys for ny utredning av skolestrukturen.


Legger ikke ned skoler

– Vi skal bestille en ny utredning hos rådmannen, men vi kommer til å gjøre det klart at den ikke skal inneholde skolekutt. Tvert om bør utredningen dreie seg om hvordan vi kan videreutvikle dagens skolestruktur der vi kan fylle oppe tomme elevpulter på skoler som har god kapasitet. Det gjelder skoler som har det i dag, og vil ha det framover når vi ser på elevtallsutvikling. Vi må også finne en løsning på kapasitetsproblemene i Saga, men uten at det skal bety nye sentraliserte storskoler, sier Håkegård Pedersen på vegne av de rød-gule-grønne som har flertallet i Alta kommune.

Hun viser til at intensjonen i den framtidige strukturen finnes i budsjettframlegget til posisjonspartiene. Det er posten med planlegging/prosjektet av renovering/utbygging av skolene i Bossekop og Komsa. Totalt har posisjonspartiene satt av over 50 millioner i investeringer her de neste årene. I budsjettforslaget ligger også penger til videreføring av desentraliserte ungdomstrinn i nærområdene Talvik, Rafsbotn og Tverrelvdalen.

Budsjettet viser vei

– Jeg sa det i formannskapet og kan gjenta det; velgerne har gitt klare signal om hvilken skolestruktur Alta skal ha i framtiden. Det vil vi respektere, slår Anita Håkegård Pedersen fast.