Åpner for å utrede en helt ny skolestruktur

Posisjonspartiene gir grønt lys for ny utredning av skolestrukturen.

Det nærmer seg et flertall for å følge rådmannens råd om å legge ned Ungdomstrinnene ved Tverrelddalen, Rasbotn ogTalvik. Flere skoler kan være i spill, Høyre foreslår også å legge ned Leirbotn skole fra høsten 2020. 

nyheter

SVs Anita Håkegård Pedersen, leder av økonomiutvalget og hovedutvalget for oppvekst og kultur, bekreftet denne uka overfor Altaposten at de rød-gule-grønne posisjonspartiene ikke vil motsette seg at rådmannen går i gang med en ny utredning av skolestrukturen.