Økonomien i Finnmarkssykehuset:

Sier de skal spare masse på kutt i vikarbruk. Men i år sprekker budsjettet med nærmere 50 millioner

Finnmarkssykehuset skal løse galopperende vikarkostnader ved å ansette flere i fast stilling. Men samtidig sliter foretaket med å få rekruttert fagfolk.

Selv om 2018 var ille, viser Finnmarkssykehusets egne tall viser at vikarbruken virkelig har eksplodert i 2019. Nå er foretaket verstingen i Helse Nord, og bruker seks ganger så mye som budsjettert på vikarer. Nå skal vikarbruken kuttes, direktør Eva Håheim Pedersen lover dyrt og hellig at tiltakene de gjennomfører og som skal gi 100 millioner i sparte kroner ikke vil gå utover tilbudet til pasientene.  Foto: Illustrasjon Altaposten / Eirik Palm Finnmarkssykehuset

nyheter

For å sikre at spaden stikkes i jorda ved Nye Hammerfest sykehus har det blitt iverksatt en lang rekke tiltak i Finnmarkssykehusets regi. Til sammen skal tiltakene sikre en «omorganisering» som gir 100 millioner kroner sparte kroner – som igjen vil være nok til å tilfredsstille Helse Nord-styret.