Nussir fikk sitt endelige ja

Næringsdepartementet opprettholder konsesjon til kobberutvinning i Kvalsund.

Illustrasjonsfoto, fra gamle Folldal verk i Kvalsund. Nå kan det bli ny gruvedrift.  Foto: Arkiv

nyheter

Nærings- og fiskeridepartementet opprettholder vedtaket om tildelingen av driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommune i Finnmark, melder NTB

Saken ble behandlet i statsråd fredag.

– Det er gjort en omfattende og grundig vurdering av de klagene som har kommet inn. Klagene gir ikke grunnlag for å endre vedtaket. De positive virkningene sammenholdt med vilkårene som er satt for driften, gjør at vi fortsatt vil gi driftskonsesjon, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

Kobbergruveprosjektet anses som kontroversielt blant annet i Sametinget og i Norske Samers Riksforbund på grunn av konsekvensene det vil ha for reindriften og miljøet. Sametingsrådet har sammen med blant annet Naturvernforbundet og Natur og Ungdom klaget vedtaket inn for Kongen i statsråd, men de vant altså ikke fram.

– I en helhetsvurdering er det lagt vekt på at utvinning av kobber i Kvalsund kommune vil kunne bidra til økte eksportinntekter og økt verdiskaping i norsk mineralnæring, samtidig som gruvedriften og deponeringen ikke vil få uakseptable virkninger for miljøet. Gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i regionen med nye arbeidsplasser og ny kompetanse, sier Isaksen.

Vedtaket blir møtt med skuffelse hos sametingspresidenten.

– Sametingsrådet har ikke gitt sin tilslutning til dette vedtaket, og jeg ser det som ett av de alvorligste angrepene på samisk kultur og næringsutøvelse siden vedtaket om utbygging av Altavassdraget, sier Aili Keskitalo i en pressemelding.

Sametingsråd Silje Karine Muotka peker på at partiet Venstre med dette er med på å fatte et vedtak de selv har sagt de aldri vil akseptere, og KrF er med på et vedtak som innebærer stor fare for å bryte folkerettslige bestemmelser om urfolkskultur.