Klar for å bygge – men kun om det kuttes 100 millioner i drift

Det blir byggestart for Nye Hammerfest sykehus (NHS), men styret i HN forutsetter realistiske kutt på driftsbudsjettet før endelig grønt lys gis.

Skjerm-dupp fra streamen fra styremøte i Helse Nord onsdag formiddag. 

nyheter

Det har vært stor medieinteresse rundt styremøtet i Helse Nord sak «125-2019 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus – godkjenning av rapport fra forprosjektet.» Bakgrunnen er innstillingen til administrerende direktør Lars Vorland hvor det heter: