– Viktig at historiene fra kampen blir tatt vare på

Forfatter Hanne Larsen og grafiker Lill Vivian Hansen kan stolt presentere artikkelsamlingen om Altakampen i bokform.

Hanne Larsen og Lill Vivian Hansen gleder seg over at artikkelserien i Altaposten har kommet mellom to permer. – Vi håper at disse viktige historiene blir fortalt til flere, ikke minst unge, sier de.  Foto: Freddy Ludvik Larsen

nyheter

– Jeg er veldig glad for at artiklene vi presenterte i Altaposten vinteren 2019 blir gitt ut i bokform. For meg er det viktig at historiene blir tatt vare på, sier Larsen, som jobbet i et halvt år med å samle historiene.