Vil bygge senter til 150 millioner

Et eget utvalg har planlagt et nordområdesenter på Kronstad. Nå gir de stafettpinnen videre til Alta kommune.

Ut fra et konseptforslag arkitekt Magnus Langli har utarbeidet for Nordområdesenteret, vil bygget ha en total grunnflate på cirka 1400 m2, et nettoareal på 1700m2 og et bruttoareal på 2400m2.  Foto: Haldde arkitekter / Elveosenutvalget

nyheter

Denne uken oversendte Elveosenutvalget forslaget til Alta kommune. Kostnadene til et slikt senter på Bruflaten er beregnet til rundt 150 millioner kroner, inklusiv merverdiavgift.