Kjørte med amfetamin i blodet, sa seg skyldig – slapp unna med bot

  Foto: Illustrasjonsfoto

nyheter

Alta tingrett har avsagt dom mot en 45-åring som sto tiltalt for to lovbrudd; kjøring i ruspåvirket tilstand på vinteren 2018 og innbrudd hos Alta Motorsenter AS på høsten samme år. Mannen møtte i retten og erklærte seg skyldig.