Vekst i Alta, minus i Loppa og Kautokeino

Alta kommune kan så langt i år vise til hyggelige tall i befolkningsstatistikkene.

Tabellen viser endringer i folketall i Hammerfest, Alta, Loppa og Kautokeino kommuner.  Foto: Statistisk sentralbyrå

nyheter

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har Alta kommune ved utgangen av årets tredje kvartal fått 118 nye borgere og teller nå 20783 innbyggere.

I Loppa kommune var det 912 innbyggere ved utgangen av tredje kvartal 2018. Tallene for årets tredje kvartal viser at Loppa har havnet under 900 innbyggere og teller i dag 895 innbyggere.

I Kautokeino kommune går det også i minus. I tredje kvartal 2018 var det 2927 innbyggere. Kautokeino kommune teller nå 2911.

Befolkningsveksten i Hammerfest går i følge de siste tallene også i minus. I tredje kvartal 2018 var det 10525 hammerfestinger, i tredje kvartal i år er innbyggertallet sunket til 10481.

I 3. kvartal 2019 har Finnmark fylke 75540 innbyggere, det er 266 færre en ved årsskiftet 2018/19.