Nina reiste til Oslo for å hjelpe til med NAV-skandalen

Den tidligere NAV-direktøren i Finnmark, Nina Haugen, har reist til Oslo for å bidra i oppryddingen.

Tidligere NAV-direktør i Finnmark, Nina Haugen, jobber i innsatsteamet for å finne ut om flere er berørt av NAV-skandalen.  Foto: Arkivfoto/ Magne Kveseth

nyheter

I NAV jobbes det nå intensivt med å rydde opp i skandalen, både fra innsatsteamet og regionalt, også i Troms og Finnmark. Tidligere fylkesdirektør for NAV Finnmark, Nina Haugen, jobber i dette innsatsteamet.

– Omfanget for vår region vet vi ikke ennå. Det jeg kan si, er at vi har lagt ned mye innsats i å ha tett dialog med alle lederne våre i NAV Troms og Finnmark, sier direktør Grete Kristoffersen.


NAV-skandalen
  • Siden 2012 har Nav feiltolket reglene om å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land
  • Minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag
  • 36 har vært fengslet på feil grunnlag
  • I tillegg har halvparten av landets tingretter meldt inn over 20 nye saker der uskyldige kan ha blitt dømt for trygdesvindel
  • En intern innsatsgruppe jobber nå på spreng med å gjennomgå saker
  • Minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling
  • Riksadvokaten har bedt Nav om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser og lenger tilbake i tid
  • Berørte kan ringe 55553333


NAV-skandalen: – Vi synes det er trist. Det er en stor belastning for hele etaten

NAV-skandalen blir tatt på alvor lokalt. – Ingen ansatte skal føle skyld, sier Randi Østgaard.


Regiondirektør Grete Kristoffersen i NAV Troms og Finnmark  Foto: pressefoto

Det første videomøtet med lederne hadde de allerede første dagen.

– Det har vært kjempeviktig for meg å holde lederne mine tett på, og spesielt i denne saken. Vi er ett Nav, og det er viktig for oss også å beklage på vegne av NAV, forteller hun.

Det er arbeids- og velferdsdirektoratet som har fått i oppgave å nøste opp i saker der brukere kan være berørt av feiltolkningen i EØS-reglene.

Fra direktoratet sier de dette:

– Innsatsgruppen jobber på spreng med å gjennomgå saker for å finne dem som kan være berørt. Det er fremdeles for tidlig å si hvor mange det er snakk om og hvilken geografisk tilhørighet de har. Hver enkelt sak må gjennomgås og sjekkes grundig.

De som er berørt vil bli kontaktet. Det er et omfattende arbeid som har høyeste prioritet hos oss nå. De som mener de er berørt av saken kan melde fra til kontaktsenteret på telefon 55553333. De vil registrere informasjonen og formidle den videre til innsatsgruppen, sier seniorrådgiver Tone Kathrin Dehli ved kommunikasjonsavdelingen til NAV ved direktoratet.