– Viktig at barnet slipper å reise langt vekk, men kan fortsette å bo i sitt nærmiljø.

Barnevernet i Alta bruker i større grad enn før familie og nettverk som fosterhjem.

Alta kommune bruker i større grad enn før familier som fosterhjem.  Foto: Hanne Larsen

nyheter

Dette er en av tingene som fremkommer i den ferske delevalueringsrapporten om barnevernsforsøket som Alta er en del av. Forsøket startet i 2016 og går ut på at Alta kommune, sammen med kommunene Færder og Røyken, overtar det helhetlige ansvaret for barnevernet, der det statlige Bufetat tidligere hadde styringen.