– Et slikt kutt ville rammet distriktene

Stortingsrepresentant Vetle Langedahl (H) reagerer på Ap-forslag om kutt i selvhjelpsordning.

Vetle Langedahl stusser over forslaget i det alternative budsjettforslaget til Ap.  Foto: Arne Hauge

nyheter

I Arbeiderpartiets alternative budsjett går det nemlig fram at partiet foreslår å kutte 8,5 millioner kroner i posten «Selvorganisert selvhjelp». Det ville gjort et kraftig innhogg i totaloverføringen på 19 millioner kroner over statsbudsjettet.

Syv distriktskontor

Langedahl er sjeleglad for at Ap ikke sitter med makten.

–  Et slikt kutt ville trolig gjort at alle distriktskontorene måtte legges ned, inkludert kontoret i Alta, påpeker Langedahl, som nylig erstattet Marianne Haukland på tinget.

Han påpeker at den store kostnaden for Selvhjelp Norge er de 15 årsverkene som er fordelt mellom hovedkontoret i Oslo og de syv distriktskontorene. I Alta er det en ansatt ved regionkontoret.

– Det er jo kontorene i distriktene som tar pulsen på det som skjer rundt i Norge. De har lokalkunnskap og vet hvor skoen trykker for de mange frivillige som står på i selvhjelpsarbeidet. Det viser seg at selvorganisert selvhjelp er blant de mest effektive formene for terapi, sier Langedahl til Altaposten.

Viderefører støtten

Fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjett for 2020 står det dette om bevilgningen til Selvorganisert selvhjelp.

«Målet med bevilgningen er å styrke det selvorganiserte selvhjelpsarbeidet i Norge, gjennom å fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling om selvhjelp på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet. Selvhjelp Norge er koordinatoren for arbeidet med selvorganisert selvhjelp nasjonalt og regionalt, og består av et hovedkontor i Oslo og sju distriktskontorer. Gjennom distriktskontorene og hovedkontoret er det blitt avholdt over 200 foredrag, møter, arrangementer og kurs i 2018. Nasjonal plan for selvhjelp gikk ut i 2018, og det jobbes nå med å revidere planen for en ny fireårsperiode (2019–2022).

Regjeringen ønsket å videreføre støtten på omtrent samme nivå.

– Jeg tror det er viktig å ha regionkontor, slik at ikke alt styres fra Oslo, mener Høyre-politikeren fra Finnmark.

Omprioriterer

Ap-representant Ingalill Olsen forsikrer at de ønsker støtten på en annen måte.

– Ap omprioriterer mellom tilskuddspostene, men har 100 million kroner mer til lavterskel psykisk helse enn regjeringen, og mener at det skal være mulig å opprettholde de lokale distriktskontorene, opplyser Olsen.

– Mener du at omprioriteringen kompenserer for effekten av dagens selvhjelpsordning?

– Jeg viser til at Ap har økt midlene og det borger for at det er gode muligheter til å beholde tilbudet, fastholder Olsen.